Education
શિક્ષણ સમિતિ માટે ના ઉદેશ્ય
About Committee
એજ્યુકેશન સમિતિના ઉદ્દેશ (1) ક.દ.ઓ. જૈન જ્ઞાતિના શૈક્ષણિક વિકાસ માટેના કાર્ય કરવું (2) ક.દ.ઓ. જૈન શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ સાથે સંકલન (3) સરકારની માયનોરિટી જ્ઞાતિઓની શૈક્ષણિક સહાય યોજનાઓનો લાભ લેવા યંત્રણા ઊભી કરવી (4) પરદેશ અભ્યાસ માટે જનાર વિદ્યાર્થીઓને યોગ્ય માર્ગદર્શન પુરુ પાડવું (5) એપ્ટીટયુડ ટેસ્ટ, કેરીયર કાઉન્સેલિંગ અંગેના સેમિનારોનું આયોજન કરવું તેમજ માર્ગદર્શન આપવું (6) શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે જ્ઞાતિની સ્કુલ/કોલેજ/યુનિવર્સિટી/બોર્ડિંગની સ્થાપના માટે પ્રયત્નો કરવા
Committee Events

Back to Committee List